Stejně tak jako je hlavním principem squashe a ricochetu to, že se nemusí chodit pro zakutálené míčky, tak i tento nový sport, který využívá speciálně upravená squashová hřiště, této výhody požívá v plném rozsahu. A to jej právě činí tak oblíbeným. Míček díky tomu, že se odráží od stěn, zůstává prakticky neustále ve hře, a proto umožňuje i neškoleným návštěvníkům příjemný požitek ze hry. I když míč zrovna neodpálíte ukázkovým způsobem, přece se odrazí a protihráč má možnost jej odehrát.

Tedy žádné prostoje, zbytečný stud, že kazíte ostatním hru, ale jen záživná a moderní kolektivní hra, u které se výborně pobavíte.

WALLYBALL je celkově méně náročný sport, hraje se v minimálním počtu čtyř hráčů, v kombinaci dva proti dvěma. Nic tu však není striktně dáno, hlavně jde o pohyb, zábavu, radost ze hry a v neposlední řadě také společenské vyžití. Takže hrát se dá v podstatě v libovolném počtu lidí, v různých variacích; slabších hráčů může být víc apod. Záleží také na vaší chuti, nakolik se chcete na kurtu „zničit“. Rozměry hřiště jsou stejné, jako v případě squashe, proto je doporučované maximum hráčů 8. Hráči se však pochopitelně mohou střídat, je-li jich víc nebo jsou-li v lichém počtu. WALLYBALL používá speciální míč, který má oproti klasickému volejbalovému nižší odraz, což jej činí celkově „hratelnějším“. V této vlastnosti lze spatřovat výhodu hlavně pro slabší hráče. Při hře přes síť se nesmí míč odrazit o zadní stěnu, ale pouze o boční stěny. Při nahrávce mezi spoluhráči se může odrazit jak od zadní, tak od bočních stěn a dokonce vícekrát. To vše dává tomuto sportu neuvěřitelnou dynamičnost a plynulost. Prostě ideální firemní nebo „kamarádský“ sport, při kterém se neuvěřitelně pobavíte, ale zároveň vybijete spoustu energie ve hře, a ne při běhání za zkaženými míči. Takže vaše sebevědomí příliš neutrpí, ani nebudete stát většinu času v koutě, ale pocítíte opravdovou radost z kolektivní hry. WALLYBALL se začal hrát v USA v roce 1979 a odtud se velmi rychle rozšířil do Evropy a celého světa.

WALLYBALL – PRAVIDLA

1. Wallyball se hraje na squashovém kurtu rozděleným sítí. Síť protíná kurt uprostřed a její horní okraj je ve výšce 2,40 m pro muže a 2,20 m pro ženy. Území pro podání je dlouhé 0,9 m od zadní stěny podávající strany (po celé šířce kurtu). Družstvo může mít 2, 3 nebo 4 hráče.
2. Set končí při dosažení 15 bodů a musí být rozdíl dvou bodů.
3. Ke hře je předepsána halová obuv se světlou podrážkou.
4. Oddechové časy hlásí kapitán pouze po zakončení míče.
5. Omezení: 2 oddechové časy po 30 sekundách na set.
6. Pokud je hlášeno více oddechových časů, protistrana získává bod nebo ztrátu.
7. 5 minutová přestávka může být povolena rozhodčím při zranění.
8. Jsou povolena dvě střídání za set.
9. Losování mincí určí prvního podávajícího nebo výběr strany. Druhý set podává druhá strana. Ve třetím setu, pokud je třeba, o podání opět rozhoduje losování mincí. Zápas vyhrává družstvo, které vyhrálo 3 sety.
10. Blokování a útočení ze servisu je povoleno při hře 2x2 a 3x3, při hře 4x4 je toto zakázáno.
11. Míč je mimo (out) pokud se po přechodu sítě míč nejdříve dotkne zadní stěny, stropu nebo dvou stěn po sobě (platí pro servis i hru).
12. Dotyk míče zadní stěny na vlastní straně není chybou, pokud poté hraje vlastní hráč.
13. Zahrání míče o zadní stěnu, nebo více stěn po sobě, je povoleno pouze družstvu při hraní na vlastní polovině, tímto způsobem však není dovoleno odehrát míč na soupeřovu stranu.
14. Servis se nesmí zabít nebo blokovat při hře čtyř osob.
15. Při odehrání míče na soupeřovu stranu se míč může odrazit od boční stěny na vlastní nebo soupeřově straně (platí jen pro hru). Při servisu se míč může odrazit od boční stěny pouze na soupeřově straně.
16. Pokud servírující hráč chytí míč po nadhození, může servis opakovat.
17. Při servisu musí být použito čistého úderu, točení míče není povoleno.
18. Pořadí při servisu musí být dodržováno.
19. Pokud je míč jen částí nad sítí a protihráč ho zahraje, jde o dobrý úder.
20. Dotyk sítě hráči není povolen, s výjimkou že míč je protistranou zahrán do sítě a ta se dotkne hráče.
21. Při útoku se musí hráč dotknout míče předtím, než se celý dostane za síť.
22. Blokař může přesáhnout síť, pokud protistrana hraje svůj třetí úder.
23. Protihráč nesmí blokovat nahrávku, pokud část míče přetne rovinu sítě, míč se stává volným a obě strany ho smějí hrát.
24. Pokud se sítě současně dotknou protihráči, míč je opakován.
25. Pokud je míč zahrán pod a překročí rovinu sítě, smí být hrán zpět vlastní stranou, pokud není překročen počet tří úderů.
26. Dvojitý zásah je povolen po bloku.
27. Pokud je míč zasažen při bloku, družstvo má stále tři dotyky a blokař smí zahrát libovolný z nich.
28. Dotyk dvou a více stěn je povolen družstvu při hraní vlastním hráčem a tohoto míče se musí dotknout spoluhráč před přechodem míče přes síť.
29. Držení, házení, strkání, nabírání, zvedání nebo nošení míče je zakázáno.
30. Při držení míče nad sítí oběma stranami (mrtvý míč) je hrán nový míč.
31. Jestliže se dva spoluhráči dotknou míče současně, počítá se toto jako jeden dotyk a kterýkoliv z hráčů může dále hrát.
32. Je zakázáno jakékoliv šplhání nebo užívání zdí nebo hráčů pro dosažení nad síť.
33. Míč smí být odehrán přes síť tak, že se míč nejdříve dotkne zdi na vlastní straně.
34. Míč nesmí být zasažen jakoukoliv částí těla pod pasem.
35. Pokud se při blokování dotknou míče dva hráči, má družstvo stále tři dotyky.
36. Blokování a útočení ze servisu je povolené. Výše uvedená pravidla jsou pouze pro porozumění zásad hry, jednotlivé varianty jsou závislé na typu kurtů a na počtu hráčů (2x2, 3x3, 4x4). Přesná pravidla jsou uvedena v Official Rule Book.