Neomezená permanentka do fitness a AE zóny

  1 měsíc 3 měsíce  
cena za 1 měsíc 690,- Kč 600,- Kč  
částka k platbě 690,- Kč 1 800,- Kč  


Permanentka je určena pro fitness + AE zónu. 
Zákazník může fitness + AE zónu navštěvovat v průběhu platnosti permanentky neomezeně. 
Permanentka je platná vždy pouze na uvedené časové období a jeho začátek si můžete určit.
Permanentka se neprodlužuje ani nepřevádí na jinou osobu.
Permanentka je nepřenosná a oprávněnost ke vstupu bude kontrolována na základě fotografie, která bude pořízena při zakoupení.  
Vstup bude umožněn pouze na základě přiložení el. čipu ke čtecímu zařízení a ověření totožnosti klienta.
 

Kreditní permanentka

Složení hotovosti předem opravňuje držitele kreditní permanentky ke slevě na následující sportovní aktivity: squash, bowling, horolezeckou stěnu, stolní tenis, aerobic, solárium, spinning, posilovnu, indoor rowing, Power plate masáže (bez příslušné slevy), Inbody a bar. Výše slevy závisí na výši složené částky (kreditu). Permanentka je přenosná. Nutnost vyčerpání do 31.7.2016 roku od aktivace, nevyčerpaná částka není vratná. Rezervace služeb Sportcentra Evropská se provádí s nahlášením čísla permanentky.

Druh karty Podmínky
Zlatá karta složení 10 000 Kč - 20% sleva na sportovní aktivity + 10% sleva v obchodě se sportovním zbožím (nelze platit z kreditu na permanentce)
Stříbrná karta zaplacení 5000 Kč - 15% sleva na sportovní aktivity
Bronzová karta zaplacení 3000 Kč - 10% sleva na sportovní aktivity
Basic karta zaplacení 1000 Kč - 5% sleva na sportovní aktivity

Platnost permanentky je do 31.7.2016.

Věrnostní Inteligentní Permanentka (V.I.P)

Pravidla:

Platnost permanentky je do 31.7.2016
Pro squash je základní cena 2 000,- Kč.

Pro přehlednost

Zakoupení 10 vstupů 10% sleva

Studentské slevy

15% slevy (nevztahující se na bar a obchod; pro squash je třeba předložit dva indexy). Pro permanentku do posilovny poskytneme studentům slevu 20%. Nevztahuje se na masáže.

Studentskou slevu poskytujeme do 26 let včetně.

 

Permanentky do solária

Typ a cena Sleva Lumina Luxura 620
běžná cena 0% 5 Kč 14 Kč
A za 500 Kč 10% 4,50 Kč 12,60 Kč
B za 1000 Kč 15% 4,25 Kč 11,90 Kč
C za 2000 Kč 20% 4 Kč 11,20 Kč
D za 3000 Kč 25% 3,75 Kč 10,50 Kč

Platnost permanentky je 1 rok – vždy od posledního dobíjení kreditu.

Permanentky pro POWER PLATE

Permanentka na 10 vstupů  2 000,- Kč (1 vstup = 200,- Kč)

Permanentka na 20 vstupů  3 000,- Kč (1 vstup = 150,- Kč)

Platnost permanentky je do 31.7.2016

Všechny permanentky vydáváme v podobě elektronického klíče,
za který se účtuje vratná záloha ve výši 250 Kč.