V roce 2019 jsme pro vás připravili 1. Ročník pravidelných večerních turnajů pro amatérské a poloamatérské hráče.
Přijďte změřit síly s novými protihráči

  • Termíny turnajů připadají vždy na 2. pátek v měsíci a start každého turnaje bude v 19 hod.
  • Propozice na každý turnaj budou vždy vyvěšeny 14 dní předem ve Sportovním Centru, na webových stránkách i na FB
  • Na každém turnaji se platí startovné, v ceně bude malé občerstvení
  • Hrací systém turnaje bude vždy zvolen dle počtu přihlášených hráčů
  • Na každém turnaji se budou vyhlašovat hráči na 1.-3.místě a obdrží drobné věcné ceny, zároveň se bude jedna cena losovat
  • Každý turnaj se bude bodovat dle vyhlášeného bodovacího systému a body takto získané se budou sčítat za jednotlivé turnaje.
  • Po posledním prosincovém turnaji se vyhlásí celkové pořadí 1. ročníku a hráči na 1.-3. místě obdrží pohár a hodnotnější věcné ceny. Opět se budou losovat věcné ceny
92b11b8d-959f-4d38-998a-d364930bae90.jpg


 

1. PÁTEČNÍ SQUASHOVÝ TURNAJ SCE

 
Místo konání:           SPORTCENTRUM EVROPSKÁ
                                José Martího 269/31, 162 00 Praha 6

Termín konání:          pátek 11. 1. 2019 od 19 hodin

Pořadatel:                Sportclub Marko a SPORTCENTRUM EVROPSKÁ

Kategorie:                pro amatérské a poloamatérské hráče

Přihlášky:                  NEJPOZDĚJI do čtvrtka 10.1.2019 do 23:59
                                 mailem na: stepan.marko@seznam.cz

Startovné:                250,- Kč

Kurty:                       3x (dle počtu přihlášených)

Ředitel turnaje:         Štěpán Marko

Ceny:                       1.-3. místo        věcná cena od partnera
                                1x                     losovaná cena od partnera

Program:                  19:00 – 19:15  prezentace hráčů
                                19:15 – 19:30          losování
                                19:30                        zahájení turnaje
                                cca 22:00                  vyhlášení turnaje, předání cen

!!!OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO V PRŮBĚHU TURNAJE!!!

Systém soutěže:          Bude zvolen dle počtu přihlášených hráčů. V první části se vždy hrají skupiny, ve druhé části se hrají pavouky.

9c859b22-e87b-4a27-b4c9-78af4fb7969a.jpg