NOHEYBALL – PRAVIDLA
Počet hráčů
hru můžete hrát 1 na 1, 2 na 2 a v krajním případě také 3 na 3
 
Podání
cca 90 cm od zadní stěny přímo do hřiště, bez doteku jakékoliv stěny. Mění se pravidelně po ztrátě bodu.
 
Hra
odbití míče probíhá kopem, respektive nohou, případně hlavou nebo tělem. Dotek rukou je nepřípustný. Zpracování míče je realizováno vždy jedním dotekem. U jednotlivců s dopadem na podlahu mezi jednotlivými kopy. U více hráčů je třeba se při nahrávkách střídat a je možné odehrát míč i bez dopadu na zem („z voleje“).
 
Průběh hry
při hře je možné využívat stěny kurtu s výjimkou přímého úderu do zadní (protější) stěny, takový úder je považovaný za out. Vždy může proběhnout pouze jeden dotek míče se zemí před dalším kopem. Červené čáry (linie) označující výšku kurtu jsou zároveň outové čáry.
 
Počítání
 Jeden set se hraje do deseti bodů a před utkáním je možnost určit si, zda se hraje o 1 či o 2 body. Následně si hráči, nebo týmy, mění strany, aby nikdo nebyl zvýhodněný rozdílnou výškou kurtu.